Doradztwo finansowo-prawne

Oferujemy bieżącą kompleksową pomoc prawną każdego rodzaju przedsiębiorstw (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności, fundacje i stowarzyszenia) we wszystkich branżach (usługi, handel, produkcja przemysłowa).

Pomagamy firmom, gdy stawiają pierwsze kroki na rynku (rejestracja), podpowiadamy jak radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego (przygotowanie umów, negocjowanie kontraktów, wdrażanie optymalnych praktyk prawno-podatkowych, rozwiązywanie konfliktów), pomagamy przy realizacji niezbędnych przekształceń organizacyjnych (połączenia, podziały, przekształcenia) oraz przy zakończeniu działalności (likwidacja, postępowanie naprawcze lub upadłościowe).

Obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów, umów o pracę, kontraktów menadżerskich i innych dokumentów.

Prowadząc kompleksową pomoc prawna przedsiębiorcom, dbamy również o terminowe spłaty zobowiązań względem naszych Klientów poprzez działania windykacyjne na etapie sądowym i przedsądowym. Nasze doświadczenie w dochodzeniu trudnych wierzytelności od dłużników celowo uchylających się od spłaty zobowiązań pozwala naszym klientom zmniejszać straty w prowadzeniu działalności.