Obsługa księgowa, kadrowa i płacowa

Nasze Biuro oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia dokumentacji rachunkowej, zobowiązań podatkowych i zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Aby maksymalnie ułatwić kontakty z naszym biurem zapewniamy możliwość doręczania dokumentów drogą elektroniczną, możliwy jest również ich odbiór bezpośrednio w Państwa firmie

 

W ramach usług księgowych oferujemy Państwu pełen zakres działań obejmujących:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • ustalanie Planu Kont
 • dekretacja i ewidencjonowanie dokumentów
 • ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niemateralnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji VAT i przygotowywanie deklaracji VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • uzgadnianie sald rozrachunkowych
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych (GUS,NBP)
 • przygotowywanie rozliczeń z US

– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • ewidencjonowanie przychodów i kosztów
 • ewidencjonowanie środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji VAT i przygotowywanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie rozliczeń z US

– prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjowanego

 • prowadzenie ewidencji VAT i przygotowywanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie rozliczeń z US

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy Państwu usługi obejmujące:

 • sporządzanie list płac oraz tzw. „pasków wynagrodzeń”
 • sporządzanie imiennych raportów (RMUA)
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS
 • nadzór nad dokumentacją kadrową